Aderyn-y-to – Miss A Evans

Dosbarth Aderyn-Y-To yw ein dosbarth Derbyn a Flwyddyn Un yn y Ffrwd Gymraeg. Miss Anwen Evans yw’r athrawes dosbarth ac mae hi’n cael ei chefnogi gan un Cynorthwy-ydd llawn amser Cyfnod Sylfaen o’r enw Mrs Lou Davies . Mae pob maes dysgu o fewn y dosbarth yn cael ei addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg.

Aderyn-Y-To is our Reception and Year 1 class in the Welsh Stream.  Miss Anwen Evans is the class teacher and she is supported by a full-time Foundation Phase Assistant called Mrs Lou Davies.  The children in the class are taught all of the areas of learning through the medium of Welsh.

Rydym yn mwynhau bod allan ac yn cymryd rhan yn aml yn wersi ysgolion coedwig. Pob dydd llun rydym yn cynnal ‘Llanast Llun’. Mae angen cot, dillad gwrth-ddŵr a welis ar gyfer dysgu tu allan. We study forest schools and spend lots of time outdoors.  Every Monday we have ‘Messy Monday’.  Children need waterproofs and wellies for our outdoor learning.

If you are interested in your child being taught through the medium Welsh please contact us to discuss this further or click here to learn more about Welsh education on the Powys website.

Below is a further guide to Welsh Medium Education with a peek into the start of your child’s bi-lingual journey.

file:///C:/Users/mdavies.RHAYADER/Documents/171004DyganllawParentsGuide.pdf