Aderyn-y-to – Miss A Evans

Dosbarth Aderyn-Y-To yw ein Derbyn, Blwyddyn Un a Blwyddyn Dau yn Ffrwd Gymraeg . Mae Miss Anwen Evans yw’r athrawes dosbarth ac mae hi’n cael ei gefnogi gan dwy amser-llawn  Cynorthwy-ydd Cyfnod Sylfaen o’r enw Mrs Lou Davies a Miss Annie Pearson. Roedd y plant yn y dosbarth yn cael eu dysgu pob un o’r meysydd dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Aderyn-Y-To is our Reception,  Year 1  and Year 2 class in the Welsh Stream.  Miss Anwen Davies is the class teacher and she is supported by two full-time Foundation Phase Assistants called Mrs Lou Davies and Miss Annie Pearson.  The children in the class are taught all of the areas of learning through the medium of Welsh.

We study forest schools and spend lots of time outdoors.  Every Monday we have ‘Messy Monday’.  Children need waterproofs and wellies for our outdoor learning.